Zajtrki

Ham and eggs, kava *1,2        4.50

Jajčna omleta, kava*2            4.50

Hrenovke, kava*12                   4.50

Kranjska klobasa, kava*10     4.50

Toast, kava*13                          3.10